Home

Hoe en op welke manier verplaatsen mijn werknemers zich naar het werk? Genereren onze werkactiviteiten veel dienstverplaatsingen? Wat is de milieu-impact van de woon-werkverplaatsingen? Antwoorden op dit soort vragen zijn essentieel om een bedrijfsvervoerplan (BVP) op te stellen.

Het verzamelen en analyseren van deze informatie is niet altijd even makkelijk. Toch is het een verplichting voor alle bedrijven die meer dan 100 werknemers tewerkstellen in Brussel (Gewestelijke verplichting) en in België (federale verplichting van de (woon-werk verplaatsingen).

Deze website helpt U bij het opstellen van uw BVP.

2 belangrijke hulpmiddelen zijn ter beschikking:

Mobiliteitsenquête

In enkele klikken maakt u een mobiliteitsenquête om uw gegevens te verzamelen!

Kan u een online enquête aanmaken en beheren die u naar uw werknemers verstuurt.

Deze enquête werd speciaal ontworpen om aan de verplichtingen te kunnen beantwoorden. Het biedt de mogelijkheid om volgende informatie te verzamelen:

  • De woonplaats van uw werknemers
  • Hun woon-werk verplaatsingen
  • De telewerk,
  • Hun dienstverplaatsingen

U kan de verkregen resultaten verwerken. Er wordt ook automatisch een Excel file aangemaakt, die verplicht is voor de gewestelijke verplichting.

Surf naar mobiliteitsenquête.

Mobiliteitsrapport

Om u te helpen uw gegevens te analyseren, kan u een mobiliteitsrapport aanmaken.

Dit houdt in :

  • Een korte beschrijving van de modale verdeling van uw werknemers in functie van hun vervoerswijze en hun woonplaats
  • Een vergelijking van de resultaten met andere bedrijven
  • Kaarten op verschillende schalen die de verplaatsingen van uw werknemers beschrijven
  • Een berekening van de milieu-impact van de verplaatsingen

Surf naar mobiliteitsrapport.