Neen, u kan zoveel sites toevoegen als u wenst.

Dit laat toe om slechts 1 enquête te creëren voor de verschillende sites:

  • Uw werknemers dienen dan aan te duiden op welke site ze tewerkgesteld zijn.
  • De resultaten zullen per site behandeld worden.

'Adres':

De bevraagden moeten hun exact adres opgeven. Dit laat ons toe preciezere resultaten te bekomen, zo krijgen we per locatie op de kaarten één enkel puntje (of 1 punt = 1 persoon)

'Enkel de postcode':

De bevraagden moeten enkel hun postcode opgeven. Dit is minder opdringerig voor de bevraagde maar zal minder precieze resultaten geven aangezien de locaties per postcode op de kaarten zullen verschijnen (taarten)

Ja, de enquête is niet beperkt tot enkel Brusselse instellingen.

"Werknemers (Bedrijven)": door deze optie te kiezen, zullen de vragen van de enquête zich richten tot uw werknemers. Kies deze indien u een bedrijf, administratie, ... bent.

"Studenten (Hoger onderwijs)": door deze optie te kiezen, zullen de vragen van de enquête zich richten tot uw studenten. Kies deze indien u een universiteit bent of een hogeschool. Door middel van deze enquête, zal u kunnen aangeven op welke manier uw studenten (beschouwd als bezoekers in de BVP verplichting) zich naar hun studieplek begeven.

Bovenop de vragen die al vooraf zijn vastgelegd, kan u uw eigen vragen toevoegen. U kan dan, bijvoorbeeld, aan uw medewerkers vragen of ze geïnteresseerd zijn in een bepaalde mobiliteitsmaatregel (een Villo-abonnement, meer douches,…), of ze nog opmerkingen hebben op de enquête…

U kan zoveel vragen toevoegen als u wil, en dit in 3 talen (Frans, Nederlands, Engels); en u kan verschillende manieren kiezen om te antwoorden:

  • Een enkel antwoord via drop down menu: er kan slechts één antwoord worden aangeduid in de dropdownlist
  • Een enkel antwoord via radio button: er kan slechts één antwoord worden aangeduid
  • Meervoudige keuze: mogelijkheid om meerdere antwoorden aan te vinken
  • Vrije tekst: mogelijkheid om te antwoorden in vrije tekstvorm

Wij raden u aan om niet te veel vragen te stellen om het beantwoorden van de enquête niet te lang te laten duren.

Indien u dit vakje aanvinkt, worden de respondenten gevraagd of ze regelmatig een ander vervoersmiddel dan hun hoofdzakelijke vervoersmiddel gebruiken.

Indien u dit vakje aanvinkt, worden de respondenten gevraagd hun gemiddeld aantal dagen aan te geven dat ze per week telewerken.

Indien u dit vakje aanvinkt, zal een vraag over het gender bijgevoegd worden aan de enquête en alle resultaten kunnen uitgesplitst worden volgens deze variabele. Dit laat u toe om het gedeelte man/vrouw volgens vervoersmiddel in het BVP-formulier in te vullen (ook al is dit facultatief).
Indien u dit vakje aanvinkt, worden de werknemers gevraagd hun dienstverplaatsingen te beschrijven, t.t.z. de verplaatsingen die worden gedaan voor het werk, maar die niet behoren tot woon-werkverkeer: bezoeken, externe vergaderingen,…
Kies ten minste één taal waarin u uw enquête wilt verspreiden. U kan de volgorde van de talen wijzigen door ze te verslepen (dit zal ook de volgorde in de uitnodigingsmail voor de enquête bepalen).

In voorbereiding:

U hebt de enquête reeds opgesteld maar u bent nog niet begonnen met de verspreiding ervan. In dit stadium is het nog mogelijk om aanpassingen te doen door op de naam te klikken.

Lopende:

De enquête werd reeds gelanceerd. Hier kan u de startdatum en het aantal reeds verkregen antwoorden bekijken.

Afgesloten:

De enquête werd afgesloten (via de actieknop), het is niet meer mogelijk de enquête te beantwoorden. Een einddatum zal nu verschijnen.

Optie 1: "Een unieke URL bekomen"

Deze optie genereert 1 unieke URL (link) die u dan zelf naar al uw werknemers moet mailen of die u op uw intranet kunt plaatsen. U kan dan niet controleren hoe vaak iemand de enquête invult. 

 

Optie 2: "Verzenden naar de lijst met werknemers"

Als u een lijst van de e-mailadressen van al uw werknemers ingevoerd hebt, zal deze applicatie aan elke werknemer een e-mail versturen met de link naar de enquête. Elke werknemer kan dan maar 1 keer deelnemen aan de enquête. Op deze manier zijn de resultaten veel betrouwbaarder.

Het invullen van de enquête neemt niet meer dan enkele minuten in beslag. Men kan misschien de computer van een collega of een gemeenschappelijke computer gebruiken?

Indien dit onmogelijk is, kan u de enquête ook via een papieren versie verspreiden en de gegevens later handmatig encoderen in het systeem. In dit geval, kiest u het beste voor een URL link (en niet per automatisch email)

Volledig rapport

Het volledig rapport baseert zich op het geheel van de gegevens in het Excelbestand. Gebruik deze optie indien u de gegevens per vervoerswijze heeft vervolledigd in uw Excelbestand.

Vereenvoudigd rapport

Gebruik deze optie indien u de verdeling van uw werknemers volgens vervoermiddel niet kent, d.w.z. dat u enkel de kolommen "Postcode" en "Totaal" heeft aangevuld in uw Excelbestand. De resultaten zullen veel beperkter zijn dan voor het volledig rapport, gezien deze bepert zijn tot 3 kaarten die de verdeling van de werknemers weergeven volgens postcode.

We spreken van een dienstverplaatsing wanneer er een tijdelijke activiteit uitgevoerd wordt buiten uw eigen woonplaats en uw huidige werkplaats (vergadering, seminarie, bezoek, werf,.. )

Om het aantal dienstverplaatsingen per week te berekenen telt u elke plaats, buiten uw eigen woonplaats en uw huidige werkplaats, waar u zich om professionele redenen naar verplaatst.

Opgelet, verplaatsingen tussen verschillende gebouwen gelegen op een zelfde site (minder dan 500m) worden niet als dienstverplaatsingen meegeteld.

Het is de vestigingseenheid van een instelling. Een site kan uit meerdere gebouwen bestaan indien deze niet meer dan 500 meter te voet van elkaar verwijderd zij.

Indien u in deze FAQ geen antwoord vindt op uw vraag, aarzel dan niet ons te contacteren:

pdebvp@leefmilieu.irisnet.be
02 563 41 23 (FR)
02 435 48 20 (NL)

De persoon die u zal vervangen, zal een account moeten aanmaken op het BVP-platform (https://bvp.brussels/#/account) en zich aansluiten bij uw onderneming. Deze persoon zal dan toegang krijgen tot alle vorige mobiliteitsenquêtes en kan zelf ook nieuwe enquêtes aanmaken.