Neen, u kan zoveel sites toevoegen als u wenst.
Ja, de enquête is niet beperkt tot enkel Brusselse instellingen.
Het is de vestigingseenheid van een instelling. Een site kan uit meerdere gebouwen bestaan indien deze niet meer dan 500 meter te voet van elkaar verwijderd zij.
Kies een naam die duidelijk maakt over welke site het gaat. Je opteert best voor een tweetalige naam. De gekozen naam verschijnt in de eerste vraag van de enquête die naar uw werknemers verstuurd zal worden, indien er meerdere sites betrokken zijn.
Deze zijn dan waarschijnlijk geïntegreerd in een enquête  in verwerking.

Dit laat toe om slechts 1 enquête te creëren voor de verschillende sites:

  • Uw werknemers dienen dan aan te duiden op welke site ze tewerkgesteld zijn.
  • De resultaten zullen per site behandeld worden.

'Adres':

De bevraagden moeten hun exact adres opgeven. Dit laat ons toe preciezere resultaten te bekomen, zo krijgen we per locatie op de kaarten één enkel puntje (of 1 punt = 1 persoon)

'Enkel de postcode':

De bevraagden moeten enkel hun postcode opgeven. Dit is minder opdringerig voor de bevraagde maar zal minder precieze resultaten geven aangezien de locaties per postcode op de kaarten zullen verschijnen (taarten)

Indien u dit hokje aankruist, zullen uw werknemers in 3 vragen het aantal dienstverplaatsingen, de gebruikte vervoerswijze en hun bestemming moeten aangeven.

Dit laat u toe om het gedeelte 'dienstverplaatsingen 'in het formulier in te vullen.

"Werknemers (Bedrijven)": door deze optie te kiezen, zullen de vragen van de enquête zich richten tot uw werknemers. Kies deze indien u een bedrijf, administratie, ... bent.

"Studenten (Hoger onderwijs)": door deze optie te kiezen, zullen de vragen van de enquête zich richten tot uw studenten. Kies deze indien u een universiteit bent of een hogeschool. Door middel van deze enquête, zal u kunnen aangeven op welke manier uw studenten (beschouwd als bezoekers in de BVP verplichting) zich naar hun studieplek begeven.

Als dit hokje wordt aangekruist, zullen uw werknemers in 2 vragen, hun verplaatsingswijze dat ze gebruiken voor het voor- en natransport moeten aangeven.

Bijvoorbeeld: ik verplaats met van thuis naar het station met de fiets (voortransport), vervolgens neem ik de trein (hoofdtransportmiddel) en om te eindingen gebruik ik de metro (natransport).

Dit laat u toe om de ketting van verplaatsingen van uw werknemers beter te begrijpen. U kan dan in het kader van het BVP maatregelen nemen die aangepast zijn aan de werkelijke situatie.

U kan zich op deze informatie baseren om de facultatieve tabel betreffende het voor-en natransport in te vullen.

Bovenop de vragen die al vooraf zijn vastgelegd, kan u uw eigen vragen toevoegen. U kan dan, bijvoorbeeld, aan uw medewerkers vragen of ze geïnteresseerd zijn in een bepaalde mobiliteitsmaatregel (een Villo-abonnement, meer douches,…), of ze nog opmerkingen hebben op de enquête…

U kan zoveel vragen toevoegen als u wil, en dit in 3 talen (Frans, Nederlands, Engels); en u kan verschillende manieren kiezen om te antwoorden:

  • Een enkel antwoord via drop down menu: er kan slechts één antwoord worden aangeduid in de dropdownlist
  • Een enkel antwoord via radio button: er kan slechts één antwoord worden aangeduid
  • Meervoudige keuze: mogelijkheid om meerdere antwoorden aan te vinken
  • Vrije tekst: mogelijkheid om te antwoorden in vrije tekstvorm

Wij raden u aan om niet te veel vragen te stellen om het beantwoorden van de enquête niet te lang te laten duren.

Waarom zijn de resultaten niet zichtbaar terwijl de enquête loopt?

Dit is normaal. De resultaten worden pas gegenereerd na het afsluiten van de enquête.

Welke resultaten kunnen gedownload worden?

CSV: Dit is een tabel die alle vragen en antwoorden samenvat. U kan deze openen en bewerken in Excel, Open Office Calc of alle andere tabelverwerkers.

Excel (BVP): Deze tabel geeft de verdeling van de werknemers weer in functie van hun postcode enerzijds en hun voornaamste vervoerswijze anderzijds. Alle Brusselse instellingen die onder de verplichting BVP vallen dienen zo een tabel in te vullen. Zij kunnen deze tabel gebruiken en bij het formulier BVP bijvoegen.

Excel (gismob): Dit is dezelfde tabel als voorgaande buiten de 3 'vervoerswijzen' MIVB, TEC en De Lijn zullen hier gegroepeerd worden onder 1 categorie. Deze tabel is nuttig om de resultaten in kaart te brengen op de website GISMOB.

 

Excel bestand

Het bestand moet in .xls zijn (niet .xlsx). Dat wil zeggen in Excel versie 97 - 2003.

Fichier Excel

In voorbereiding:

U hebt de enquête reeds opgesteld maar u bent nog niet begonnen met de verspreiding ervan. In dit stadium is het nog mogelijk om aanpassingen te doen door op de naam te klikken.

In verwerking:

De enquête werd reeds gelanceerd. Hier kan u de startdatum en het aantal reeds verkregen antwoorden bekijken.

Afgesloten:

De enquête werd afgesloten (via de actieknop), het is niet meer mogelijk de enquête te beantwoorden. Een einddatum zal nu verschijnen.

Optie 1: "Een unieke URL bekomen"

Deze optie genereert 1 unieke URL (link) die u dan zelf naar al uw werknemers moet mailen of die u op uw intranet kunt plaatsen. U kan dan niet controleren hoe vaak iemand de enquête invult. 

 

Optie 2: "Verzenden naar de lijst met werknemers"

Als u een lijst van de e-mailadressen van al uw werknemers ingevoerd hebt, zal deze applicatie aan elke werknemer een e-mail versturen met de link naar de enquête. Elke werknemer kan dan maar 1 keer deelnemen aan de enquête. Op deze manier zijn de resultaten veel betrouwbaarder.

Starten:

Klik hier om de enquête te lanceren. U komt zo op de pagina waar u de verspreidingswijze dient te kiezen.

 

URL link:

Deze actie is enkel beschikbaar indien u hebt gekozen voor de eerste manier om de enquête te versturen. De verschillende linken (in de 3 talen) van uw enquête zullen nu verschijnen. Normaal gezien hebt u de linken ook via mail ontvangen.

 

Stoppen:

Hiermee sluit u definitief de enquête af. Eens u deze actie hebt bevestigd is het onmogelijk nog terug te keren.

Het invullen van de enquête neemt niet meer dan enkele minuten in beslag. Men kan misschien de computer van een collega of een gemeenschappelijke computer gebruiken?

Indien dit onmogelijk is, kan u de enquête ook via een papieren versie verspreiden en de gegevens later handmatig encoderen in het systeem. In dit geval, kiest u het beste voor een URL link (en niet per automatisch email)

Volledig rapport

Het volledig rapport baseert zich op het geheel van de gegevens in het Excelbestand. Gebruik deze optie indien u de gegevens per vervoerswijze heeft vervolledigd in uw Excelbestand.

Vereenvoudigd rapport

Gebruik deze optie indien u de verdeling van uw werknemers volgens vervoermiddel niet kent, d.w.z. dat u enkel de kolommen "Postcode" en "Totaal" heeft aangevuld in uw Excelbestand. De resultaten zullen veel beperkter zijn dan voor het volledig rapport, gezien deze bepert zijn tot 3 kaarten die de verdeling van de werknemers weergeven volgens postcode.

We spreken van een dienstverplaatsing wanneer er een tijdelijke activiteit uitgevoerd wordt buiten uw eigen woonplaats en uw huidige werkplaats (vergadering, seminarie, bezoek, werf,.. )

Om het aantal dienstverplaatsingen per week te berekenen telt u elke plaats, buiten uw eigen woonplaats en uw huidige werkplaats, waar u zich om professionele redenen naar verplaatst.

Opgelet, verplaatsingen tussen verschillende gebouwen gelegen op een zelfde site (minder dan 500m) worden niet als dienstverplaatsingen meegeteld.

Indien u in deze FAQ geen antwoord vindt op uw vraag, aarzel dan niet ons te contacteren:

pdebvp@leefmilieu.irisnet.be
02 563 41 23 (FR)
02 775 78 86 (NL)

Het volstaat om onder de rubriek 'mijn account' de voornaam, naam en email te veranderen naar de persoon die het dossier zal overnemen.